Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kantrin johtokunnan puoltamat hankkeet 2017

 

2.2.2017:

Nokian Pyry ry Moottorijaosto, Traktorin varustelu radan kunnossapitoon (38057, päätös 24.7.17)

-        Julkinen kuvaus:
Nokian Pyryn moottorijaoston syksyllä 2016 hankkiman traktorin varustelu palvelemaan radan kunnossapitoa. Hankinnat: kippikärry, lana (perälevy), lumiketjut, työntövarsi.

-        toteutusaika 14.12.2016 – 31.12.2017

-        50 % julkinen tuki 6 580 euroa

Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys ry, Kuivaspään maankäyttösuunnitelma (38550, päätös 11.8.17)

-        Julkinen kuvaus:
Hankkeessa tehdään yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa Kuivaspään kylään maankäyttösuunnitelma, joka sisältää seuraavat osiot: 1. luodaan kylän yhteinen näkemys siitä millaiselta haluamme kylämme näyttävän 20 vuoden kuluttua, 2. tehdään maankäyttösuunnitelma kylän moottoritien itäpuoliseen osaan (pl. kunnan asemakaavoittamat alueet) ja 3. selvitetään kylän inrastruktuuriin ja palveluihin liittyvät kehitämistarpeet.

-        toteutusaika 5.1.2017 – 31.12.2018

-        80 % julkinen tuki 23 728 euroa

Teivo-Baana ry, Islanninhevosten kilparadat Teivoon (40829)

-        Julkinen kuvaus:
Islanninhevosten kilparadat Teivoon -hankkeen tavoitteena on rakentaa Teivon Ravikeskuksen raviradan sisälle islanninhevosten kansainväliset mitat täyttävät kilparadat ja niiden käyttöön tarvittavat laitteet, tarvikkeet ja maisemointi.

-        toteutusaika 1.3.2017 – 31.12.2018

-        puollettu 50 % julkinen tuki 45 000 euroa

Västilän Voima ry, Voimantalon lisärakennushanke (37131, päätös 15.7.17)

-        Julkinen kuvaus:
Hankkeen tarkoituksena on parantaa v. 2009-2014 perusteellisesti kunnostetun, v. 1925 käyttöönotetun Västilän Voimantalon toiminnallisuutta rakentamalla kiinteästi Voimantalon yhteyteen lämmin varastorakennus. Varastorakennus helpottaa mm. kylätaloksi muodostuneen tilan käyttöä perhejuhlien, julkisten huvitilaisuuksien ja myös urheiluseuran oman sisäliikunta- ja urheilutapahtumien järjestämistä, koska tällöin urheiluvälineiden ja esim. kalusteiden siirteleminen ja varastointi helpottuu. Hankkeen avulla halutaan myös turvata kulttuurihistoriallisestikin merkittävän rakennuksen turvallisuutta asenuttamalla siihen automaattinen, etätoiminen palo- ja murtohälytysjärjestelmä. Varastorakennukksen rakentamiseen liittyy kiinteästi jonkin verran maansiirtotöitä ja maa-ainesten hankintaa sokkelin perustamisen lisäksi, koska taloa kiertävä ns. pelastustietä pitää siirtää varastorakennuken osalta ulommas metsämaastoon.

-        toteutusaika 2.5.2017 – 30.9.2019

-        50 % julkinen tuki 19 341,93 euroa

 

 

9.3.2017:

Forssan seudun Hippos ry, Aja!-Nelivetoalueen raviurheilun nuorisotoiminnan kehittäminen (alueiden välinen, haettu LounaPlussan kautta)

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Kirkkojärven ravintoketjukunnostus hauki-istutusten avulla (Hauki-hanke) (42067, päätös 6.9.17)

-        Julkinen kuvaus:
Kirkkojärven ravintoketjukunnostus hauki-istutusten avulla (Hauki-hanke) on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) kehittämishanke. Hanke toteutetaan 1.3.2017-31.12.2019 tiiviissä yhteistyössä Kirkkojärven vesialueen omistajien, Kangasalan kunnan, Kirkkojärvi-työryhmän, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja muiden intressiryhmien kanssa. Hankkeen päätavoitteena on Kangasalan Kirkkojärven tilan ja virkistyskäyttöarvon parantaminen suojeluarvoja heikentämättä. Tavoitteena on kehittää kustannustehokas ja edullinen kunnostusmenetelmä rehevöityneiden särkikalavaltaisten järvien kunnostamiseksi. Hankkeessa kokeillaan järven kunnostusmenetelmänä Suomessa vähän hyödynnettyä hauen poikasten runsasta istutusmäärää. Hankkeessa tutkitaan, voidaanko menetelmällä vaikuttaa järven ravintoverkon rakenteeseen niin paljon, että ravintoverkko muuttuu haluttuun suuntaan. Tämä pilottihanke tuottaa käytännön tietoa menetelmän tuloksellisuudesta, käytännön toteutustavoista ja kustannuksista, jotta menetelmän hyödyntäminen olisi jatkossa mahdollista myös muilla vastaavilla järvillä. Hankkeessa luodaan hyvä keskusteluyhteys vesialueen omistajien, luonnonsuojeluyhdistysten, vesistön käyttäjien ja muiden intressiryhmien välille, ja saadaan eri tahot toimimaan yhteistyössä järven kestävän käytön eteen. Hankkeella nostetaan esiin hauen ja hauen kalastuksen merkitystä pienten rehevien järvien ekosysteemissä. Aktiivinen tiedottaminen ja kalastusrajoitusten toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen ovat tärkeä osa hanketta, jotta kalastonhoitotoimenpiteiden suotuisat vaikutukset pystytään säilyttämään pitkään mahdollisimman vahvoina. Kalastusrajoitusten toteuttaminen vaatii yhteisen tahtotilan ja yleisen hyväksyttävyyden.

-        toteutusaika 1.3.2017 – 31.12.2019

-        80 % julkinen tuki 53 740 euroa

 

26.4.2017:

Lempäälän Luontaiskylpylä Oy, Toisen kylpyläosaston uudistaminen (41189)

-        Julkinen kuvaus:
Lempäälän Luontaiskylpylä on tällä hetkellä ainoa toimiva yritys, jossa vielä noudatetaan 1800-luvulla Keski-Euroopassa kehiteltyjä hydroterapiamenetelmiä. Vanhat saunat on mitoitettu n. 10-20 hengen tarpeita varten ja lämmitysjärjestelmä toimii öljyllä. Toinen saunoista on tarkoitus uusia siten, että jaamme ison saunan kahteen osastoon; sinne tulee sähkökiukaalla toimiva sauna puulauteineen ja toinen pienempi osasto tulee olemaan kaakeloitu höyrysauna. Remontin yhteydessä uusitaan kylpylähuoneen lattiakaakelit ja lattialämmitys sekä hoitohuoneen seinämateriaalit ja ehostetaan maalilla kuluneita pintoja.Tämän investoinnin myötä saunajärjestelmä tulee näppärämmäksi ja helppohoitoisemmaksi ja toivon mukaan myös pystymme vähentämään öljyn käyttöä saunan lämmityksessä.

-        puollettu 20 % julkinen tuki 13 400 euroa

Tonin Taksi & Bussi Oy, Pikopesu/-huolto -keskiraskaan kuljetuskaluston monitoimipiste (41187, päätös 11.7.2017)

-        Julkinen kuvaus:
Tarkoitus on perustaa monimuotoinen huoltopiste autoilijoille. Ensimmäinen palvelu olisi autopesula, joka on suunnattu erityisesti keskiraskaalle ja raskaalle kalustolle. Tämä palvelee alueen eri yrittäjiä ja organisaatioita. Pesulan tarkoitus olisi toimia kuukausiasiakkaille 24/h omitoimipesulana. Hallin toinen sektori on suunniteltu autojen sisäpesua ja huoltoja varten. Lisäksi tilat toimivat autojen säilytyspaikkana ilta- ja yöaikaan. Halliin ostettaisiin keskiraskaalle kalustolle tarkoitettu autonosturi,sekä tarvittavat siivousvälineet. Uutena palveluna olemme suunnitelleet, että tarjoamme pikahuoltopalveluita asiakkaille.

-        toteutettava 11.7.2019 mennessä

-        16,14 % julkinen tuki 50 008,18 euroa

Lastusten Kyläyhdistys ry, Lastusten kyläläisten harrastusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden kehittäminen (42735, päätös 4.9.17)

-        Julkinen kuvaus:
Lastusten kyläyhdistys on vireä kylän kehittämiseen ja kyläläisten aktivoimiseen sitoutunut yhdistys. Lastusten kyläyhdistys on toiminut jo yli 20 vuotta. Vaikka hakijana on kyläyhdistys, toteutukseen osallistuu myös Lastusten koulun vanhempainyhdistys omalla vahvalla panoksellaan. Koulun alue on sijainniltaan keskeinen ja hankkeella halutaan parantaa kyläläisten, erityisesti nuorten ja lasten, harrastusmahdollisuuksia. Koulun alueella järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa aittakahvilaa käytetään tarjoilupisteenä. Tulevaisuudessa aittakahvilaa voisi hyödyntää työllistämällä nuoria kesäkahvilassa.Hanke jakautuu useampaan osakokonaisuuteen, joista muodostuu yksi eheä kokonaisuus. Tavoitteena on saada Lastusten koulun pihasta ja ympäristöstä koko kylän yhteinen kokoontumispaikka, joka kehittää kylän yhteisöllisyyttä ja aktivoi kyläläisiä harrastamaan yhdessä. 1. Frisbee golfrata. 2. Aittakahvilarakennuksen parantaminen. 3. Ulkokatoksen peruskorjaus. 4. Kokko- ja nuotiopaikan parantaminen.

-        toteutusaika 1.4.2017 – 31.12.2017

-        49,68 % julkinen tuki 5 701,85 euroa

Siuron Metsästysyhdistys ry, Korpiniityn ampumaradan peruskunnostushanke (41578)

-        Julkinen kuvaus:
Vuodesta 1944 toiminut Siuron Metsästysyhdistys ry. kunnostaa toiminnassa olevaa ampumarataansa siten, että ympäristövaatimukset, melutaso ja turvallisuus otetaan entistä paremmin huomioon. Taustavalli rakennetaan nykysäädösten mukaisesti helpottaamaan lyijyn keräämistä. Ampumakatos korvataan äänieristetyllä ampumasuojalla. 60- luvulta peräisin oleva ratalaitteisto korvataan uudella toimintavarmemmalla laitteistolla. Myös muita rakenteita ja rakennuksia uusitaan ja korjataan. Ampumarata sijaitsee Nokian Linnavuoressa kiinteistössä Korpiniitty 536-418-1-108. Ampumaradalla on voimassa oleva ympäristölupa ja Nokian kaupunki puoltaa radan kehittämistä. Radalla ammutaan vuosittaiset lain edellyttämät metsästäjien ampumakokeet sekä metsästysseurojen omat harjoitusammunnat. Rataa käyttää ylläpitävän seuran lisäksi neljä muuta metsästysseuraa. Ampumarata on välttämätön metsästäjille, koska metsästyslaki vaatii suoritettavaksi ampumakokeen, jotta voidaan turvallisesti harjoittaa hirvieläinkannan rajoittamista. Alueella on runsas hirvieläinkanta jonka kurissapito vähentää myös liikenneonnettomuuksia.

-        toteutusaika 1.6.2017 – 30.9.2019

-        puollettu 50 % julkinen tuki 34 980 euroa

Ylöjärven Frisbeegolfradat ry, Julkujärven frisbeegolfradan uudistamishanke (46746)

-        Julkinen kuvaus:
Julkujärven frisbeegolfradan uudistamishankkeessa alueelle vuonna 2008 rakennettu rata rakennetaan kokonaan uusiksi. Nykyinen rata on huonossa kunnossa ja alueelle tehtyjen maisemointi- ja muutostöiden johdosta radan uudistaminen on tarpeen. Paikallisten frisbeegolfseurojen jäsenten toimesta perustettu Ylöjärven Frisbeegolfradat ry toteuttaa uudistamishankkeen rahoituksen ja rakentamisen yhteistyössä seurojen ja Ylöjärven.

-        toteutusaika 18.4.2017 – 31.12.2018

-        puollettu 50 % julkinen tuki 6 377 euroa

Oriveden kaupunki, Osallistuva Orivesi (46332, päätös 16.8.17)

-        Julkinen kuvaus:
Kaksivuotisen Osallistuva Orivesi -hankkeen tavoitteena on luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan paikallisia järjestöjä ja kylien elinvoimaisuutta. Hankkeessa työstetään ja kokeillaan yhdessä kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa toimivia palveluita ja käytäntöjä, jotka tukevat kylien kehittymistä ja säilymistä vireinä. Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen lähestyessä kaupungin ja järjestökentän välinen yhteistyö korostuu entisestään. Hankkeessa vahvistetaan kolmatta sektoria kehittämällä paikallisten järjestöjen ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli. Nuorten ja työttömien osallisuutta lisätään kehittämällä järjestötyötä sekä lisäämällä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten itsensä, nuorten kanssa toimivien järjestöjen, seurojen ja kyläyhdistysten sekä kaupungin nuorisovaltuuston ja nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa. Paikallista viestintää tehostetaan hankkeen aikana työstämällä julkisen sektorin, kolmannen sektorin, yritysten ja kuntalaisten välille yhteinen viestintämalli.

-        toteutusaika 1.11.2017 – 31.10.2019

-        88,3 % julkinen tuki 99 462,64 euroa (sisältää kunnan suoran rahoituksen hankkeeseen)

Kantri ry, Nuoret töihin -teemahanke (42060)

-        Julkinen kuvaus:
Kantrin Nuoret töihin -teemahanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa. Hanke helpottaa yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintalinjaa ja edistää Kantrin strategian toteuttamista. Hankkeen toimialuetta on Kantrin Leader-toimialue eli Leader-rahoitukseen kuuluvat maaseutualueet (n. 103 500 asukasta). Hankkeen totetusaika on 1.3.2017 – 31.12.2017. Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat yhteisöt, siis kyläyhdistysten lisäksi toimenpiteen toteuttajina voivat olla mm. urheilu-, martta- ja nuorisoseurat tai osakaskunnat. Hankkeen tavoitteena on työllistää. Kantri pyrkii tavoitteisiin toteuttamalla oman teemahankkeen ja näin auttamaan alueensa yhdistyksiä. Kantri hakee rahoituksen, valitsee rahoitettavat toimenpiteet avoimen haun kautta, tekee sopimukset toteuttajien kanssa, asioi ELY:n kanssa, neuvoo toimijoita, kokoaa raportit ja maksatukset ja siirtää tuen toimenpiteiden toteuttajille. Hankkeiden toteuttajat saavat keskittyä varsinaiseen tekemiseen eli nuorten kanssa tehtävään työhön. Hankkeen tuloksena maaseutualueiden nuorten työllistyminen on lisääntynyt, kylät toimivat entistä aktiivisemmin, niiden yhteistyö on lisääntynyt ja osaaminen on monipuolistunut. Yhdenvertaisuus on lisääntynyt toimijoiden kesken ja ne tarttuvat omiin mahdollisuuksiinsa rohkeasti ja osaavat hakea rahoitusta isompiinkin toimenpiteisiin eri rahastoista ja eri lähteistä.

-        toteutusaika 1.3.2017 – 31.12.2017

-        haettu 80 % julkinen tuki 40 000 euroa.

 

8.8.2017

T:mi Pekka Lahti, Hallin laajennus (40360)

-        Julkinen kuvaus:

Maaseudulla sijaitsevan mikroyrityksen teollisuushallin laajentaminen. Toimenpiteen avulla on tarkoitus taata asiakassuhteiden säilyminen ja mahdollistaa uusien asiakassuhteiden syntyminen. Laajennuksen johdosta pystytään työllistämään pitkäaikaisesti vähintään yksi uusi työntekijä lähialueelta jo rakennusvaiheessa.

-        puollettu 20 % julkinen tuki 33 400 euroa

Lempäälän Nuorisoseura ry, Kesäteatterin katsomokatos (51852)

-        Julkinen kuvaus:
Hankkeen tavoitteena on lisätä katsojamäärää Lempäälän Nuorisoseuran kesäteatterissa. Rakentamalla teatterin katsomoon sadekatos voidaan yleisölle tarjota viihtyisemmät olosuhteet sateisella säällä. Katettu katsomo Hakkarin kartanon puistossa palvelisi myös muita teatteritilassa järjestettäviä tapahtumia.

-        toteutusaika 15.5.2017 – 31.12.2018

-        puollettu 38,8 % julkinen tuki 17 400 euroa

Siuvo Janne, Maatilamatkailutilan kehittämistä (47912)

-        Julkinen kuvaus:
Nykyisen maatilan läheisyydestä ostetun Laurila nimisen tilan kehittäminen maatilamatkailuun ja vuokraustoimintaan.

-        puollettu 20 % julkinen tuki 5 000 euroa

Pengonpohjan kyläyhdistys ry, Koulun katto (49162)

-        Julkinen kuvaus:
Vanhan koulurakennuksen, joka nykyisin kyläyhdistyksen omistama, katon kunnostus ja lämmityksen perantaminen ilmalämpöpumpuilla.

-        toteutusaika 16.6.2017 – 15.9.2017

-        puollettu 50 % julkinen tuki 16 059 euroa

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?