Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tilaa Kantri ry:n uutiskirje

 
 

 

 Kantri ry:n ohjelmakauden 2007—2013 loppuraportti ja arviointi on valmistunut

 

Leader-hankerahoitusta myöntävän toimintaryhmä Kantri ry:n loppuraportti ja arviointi ohjelmakaudesta 2007—2013 on nyt luettavissa. Julkaisuun koottiin yhteen koko kauden rahoituskehys ja hankejakauma, sekä selvitettiin Kantrin yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kauden hankkeista ja Kantrin toiminnasta. Korkeakouluharjoittelija Sanni Pajarinen Tampereen yliopistosta haastatteli ELY-keskuksen ja Pirkanmaan Liiton edustajia ja selvitti, millainen yhteistyökumppani Kantri ry on. Myös kauden hanketoteuttajia kuultiin, kun osaa haastateltiin ja kaikille yli sadalle hanketoteuttajalle lähetettiin kyselylomake koskien hankkeiden onnistumista ja Kantrin toimintaa.

Ohjelmakaudella toteutui yhteensä 144 hanketta, ja niille myönnettiin julkista tukea yhteensä 3 065 035 euron mitalta. Eniten rahoitusta myönnettiin yhteisöllisille investointihankkeille, kuten esimerkiksi rakennushankkeille. Toiseksi eniten rahoitusta myönnettiin yritystuille, ja kolmanneksi eniten yhteisöllisille kehittämishankkeille. Kunnittain vertailtuna eniten hankerahoitusta myönnettiin Ylöjärvelle ja Vesilahdelle.

Hanketoteuttajille lähetettyyn kyselyyn vastasi 54 prosenttia kauden hanketoteuttajista. Kyselyn perusteella paljastui hyvin positiivisia tuloksia hankkeista: kaikkiaan jopa 94 prosenttia kyselyyn vastanneista hanketoteuttajista koki, että hankkeen tavoitteet onnistuivat hyvin tai erinomaisesti. Yhteensä 79 prosenttia vastaajista koki, että hanke tuotti alueensa asukkaille kestävää hyötyä jossain muodossa. Tämä kertoo siitä, että hankkeilla on aikaan saatu positiivisia vaikutuksia niiden kohdealueille. Hankkeiden hakuprosessiin liittyy omat haasteensa, mutta 86 prosenttia kyselyn vastaajista koki, että Kantrilta saatava apu hankehaun eri vaiheissa on jokseenkin tai täysin riittävää. Vastaajien mukaan Leader-rahoitus on myös ollut merkittävässä asemassa hankkeen toteutuksessa, ja suurin osa kyselyyn vastanneista voisikin lähteä hakemaan rahoitusta myös uudelleen.

ELY-keskuksessa ja Pirkanmaan Liitossa Kantria pidetään erittäin luotettavana ja järjestelmällisenä toimintaryhmänä. Erityisesti arvostettiin Kantrissa tehtävää tiukkaa linjanvetoa hankkeille: rima hankehakijoille on nostettu korkealle, ja rahoitettaville hankkeille asetetaan selkeät tavoitteet ja kriteerit. ELY-keskuksessa katsottiinkin, että 80 prosenttia Kantrin rahoittamista hankkeista oli kauden 2007—2013 aikana onnistuneita hankkeita. Kehittämisehdotuksiksi Kantrille annettiin tiedottamisen ja näkyvyyden parantaminen: voisiko Kantri tavoittaa vielä enemmän sellaisia tahoja, jotka eivät ole kuulleetkaan yhdistyksen toiminnasta?

Arviointia varten haluttiin kuulla myös Vuoden hankkeiksi valittujen hankkeiden toteuttajia ja selvittää, mitkä ovat ainekset hankkeen onnistumiselle. Haastatellut hanketoteuttajat painottivat eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja sitoutumista hankkeeseen. Yhteistyön ansiosta hankkeessa voidaan hyödyntää eri tahojen asiantuntemusta, minkä lisäksi sitoutuminen ja innostuminen hankkeen toteutukseen loppuun asti ovat mitä tärkeimpiä aineksia hankkeen onnistumiselle ja aktiiviselle käytölle hankeajan jälkeenkin. Hanketoteuttajat antoivat myös muita arvokkaita vinkkejä uusille hanketoteuttajille. Kyseiset vinkit on koottu yhteen hanketoteuttajien ohjenuoraksi, joka on luettavissa Kantri ry:n nettisivuilla www.kantriry.fi tai Kantrin toimistolla.

Kantri toivottaakin kaikki tervetulleeksi toimistolleen tai nettisivuilleen tutustumaan lähemmin kokonaiseen loppuraporttiin!

11.2.2019

 MR Merkkaus Oy: Aloittavan yrityksen investointi

 

Aloittavan työllistävän yrityksen investointituki koneisiin ja laitteisiin.

- 20 % julkinen tuki 5 929,20 euroa

 

Moisionlammen suojeluyhdistys ry: Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostus, vaihe 1., Moisionlammen kunnostus

 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa ympäristön, Moisionjoen ja Moisionlammen tilaa. Käytännön tavoitteena on toteuttaa Moisionjoen ja Moisionlammen kunnostussuunnitelman ensimmäinen vaihe eli Moisionlammen kunnostus ja lisäksi melontareitin avaaminen alapuoliseen vesistöön. Hankkeessa palautetaan Moisonlammen vesialuetta, tehdään rantautumispaikka ja pienehköjä vesistön käyttöä helpottavia toimia.

- 50 % julkinen tuki 40 000 euroa

 

Pirkanmaan Erityisratsastus Oy: Pirkanmaan Erityisratsastus Oy, HH-Talli

 

Yritys tarjoaa hevosavusteisia kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja ratsastuksen harrastajille ja hevosista kiinnostuneille. Ratsastustunnit on suunnattu erityistä huomiota tarvitseville asiakkaille. Ratsastuksenohjaajien ja -opettajien osaamisen myötä pystymme huomioimaan asiakkaat, joilla on psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, sekä asiakkaat, joilla on fyysisiä rajoitteita. Asiakasryhmiimme kuuluvat mm. kehitysvammaiset, liikuntavammaiset, autismin kirjo, ratsastus- ja hevospelosta kärsivät, mielenterveysasiakkaat sekä henkilöt, jotka eivät halua tai pysty osallistumaan ns. tavallisille ratsastuskoulutunneille. Yrityksen kilpailuvalttina ovat ainutlaatuinen, innovatiivinen konsepti, keskeinen sijainti Tampereella, kaikki vammaryhmät huomioiva ratsastusterapian ja erityisratsastuksen tarjonta. Henkilökuntamme on erikoistunut istuntalähtöiseen opetustyyliin sekä yksilölliseen palveluun kotoisassa, esteettömässä ja syrjimättömässä talliympäristössä. Yrityksessä on mm. KELAn hyväksymä fysioterapeutti-ratsastusterapeutti (SRT), SRL:n hyväksymä vammaisratsastuksen ohjaaja sekä kokenut ratsastuksenopettaja. Tiloja ja hevosia vuokrataan myös muille kuntoutuksen ammattilaisille ja -toimijoille, jotta voisimme tarjota mahdollisimman kattavan kuntoutuspalvelujen skaalan yksissä tiloissa.

- 11,1 % julkinen tuki 50 000 euroa

 

Vesa Kuivanen: Lisämajoituksen hankinta ja remontointi

 

Huvilan osto ja kunnostus Lisämajoitus mm.häävieraille, voidaan käyttää yhtenä välietappina luonto jutuissa, erillisenä majoitustilana esim. uutenavuotena Venäläisille. Asiakkailta saa monesti hyviä vinkkejä, mutta olen varma että Einon pirtin lisänä se tuo reilusti lisäarvoa ja yöpyjiä Orivedelle. Huvila on kuitenkin niin lähellä Einon pirttiä ettei autoa tarvitse käyttää sinne siirtyessä.

- 10 % julkinen tuki 10 900 euroa

 

Puusta Puuhun Oy: Puusta Puuhun Oy:n toiminnan kunnollinen käynnistäminen

 

Toimintaansa aloittava yritys tekee verkkokursseja metsänomistajille. Hankkeessa tehdään yritykselle markkinointisuunnitelma, ennakkokoemarkkinointia, tuotekehityshankkeista viedään yksi tuotantopilottiin asti ja koemarkkinointiin. Yrittäjille hankitaan yritystoiminnan sparrausta ja tukea ensimmäisen kokonaisen tilikauden ajaksi.

- julkinen tuki 20 000 euroa

 

Pauli Vihtiälä: Metsäperävaunu ja kuormaaja

 

Harjoitan maatalouden sivuelinkeinona puun ja risun ajotyötä. Asiakkaina MHY Roine, Kangasalan Kaupunki sekä useat metsä-alan yrittäjät ja yritykset. Tarkoituksenani on hankkia uusi urakointiin soveltuva maataloustraktoriin kytkettävä metsäperävaunu hydraulikuormaajalla. Uusi perävaunu/kuormaaja tulisi olemaan ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan työturvallisempi ja tehokkaampi kuin vanha yhdistelmä. Uuden koneen hankinta varmistaisi ja vahvistaisi yritystoimintaani ja työllisyyttäni tulevaisuudessa, antaisi paremmat mahdollisuudet vastata kasvavaan kysyntään ja tuo uudemman tekniikan mukaan työtehtäviin.

- 20 % julkinen tuki 6 572,58 euroa

 

Rasti Nokia ry: Leiri- ja huoltokeskus

 

Rasti-Nokia ry laajentaa nykyistä seuramajaa monitoimihallilla, jota käytetään nuorten leiritoimintaan, seuran huolto- ja varastotilana, seuran omien jäsenten ja heidän perheidensä sekä kaikkien nokialaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen vuokrattavana kokoontumistilana. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ohjattua liikuntaharrastusta sekä Nokian lähiympäristön, metsien ja ulkoilualueiden virkistyskäytttöä.

- 48,7 % julkinen tuki 50 001,26 euroa

 

13.3.2019

 Kantri ry: Smart Villages Leader Network

 

Hanke on kansainvälinen Leader-hanke tiedon, osaamisen ja kokemuksen vaihtoon. Erityisenä tavoitteena Kantrin alueella toimivien Älykkäät kylät-aihepiiriin liittyvien verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen kotimaassa, kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja tietotaidon vahvistaminen sekä parhaiden käytäntöjen välittäminen molempiin suuntiin. Hankkeen toteuttaa Kantri.

- 100 % julkinen tuki 30 625 euroa

 

14.5.2019

 Janne Siuvo: Maatilamatkailu Laurilan vuokrasauna

 

Rakentaa maatilamatkailuun hankitulle Laurilan tilalle vuokraus käyttöön sauna.

- 20 % julkinen tuki 15 500 euroa

 

Päijälän Seudun Metsästysseura ry: Monitoimi Kalevala
(alueiden välinen hanke yhdessä Leader Vesuri-ryhmän kanssa)

 

Keski-Suomen maakunnassa Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä sijaitsevan Oriveden kunnan alueeseen kuuluvan Kalevala nimisen kiinteistön (562-464-1-86) kehittäminen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 0,98 hehtaaria. Kohteen käyntiosoite on Sappeentie 867 17930 PÄIJÄLÄ. Kohteen koordinaatit ovat P 6829759, I 24547721. Kyseessä on yleishyödyllinen investointihanke, jolla parannetaan Päijälän Seudun Metsästysseura ry:n omistaman Kalevala kiinteistön ympärivuotista käytettävyyttä sekä hyöty- ja virkistyskäyttöarvoa. Hankkeella luodaan edellytyksiä kylän alueelle vaikuttaville harrastus- ja matkailumahdollisuuksille, rakennetaan varastointitiloja eri yhdistysten tarpeisiin sekä luodaan elintarviketilan vaatimusten mukaiset edellytykset alueen metsästysseurojen riistankäsittelylle ja -jalostukselle sekä suurriistan virka-apu (SRVA)-toiminnalle. Kiinteistölle rakennetaan talousrakennus, johon on mahdollista sijoittaa elintarviketilaksi luokiteltava ajanmukainen riistankäsittelytila, tarvittavat varastotilat, kiinteistön ympärivuotisen käytön mahdollistavat pesu- ja sosiaalitilat sekä pieni apukeittiö ja virkistys- sekä harrastustoimintaa tukevia tiloja. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Hanke kohdistuu maaseudun palveluiden ja kylien kehittämiseen (toimenpide 7, hankkeen alatoimenpide 7.4 maaseudun palvelut). Hankkeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

- 50 % julkinen tuki 50 000 euroa

 

Maatalousyhtymä Laurila: Parempaa halvemmalla

 

Parannetaan energiataloutta ja parannetaan mökkien sisustuksen tasoa ja asiakkaiden viihtyvyyttä.

- 20 % julkinen tuki 13 123,18 euroa

 

Tampereen kaupunki: Toimintaa, kohtaamisia ja palveluita Tampereen maaseutualueelle

 

Tampereen kaupungin maaseutualueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa on tunnistettu alueen kehittämistarpeita. Hankkeen valmistelun lähtökohtina ovat näiden tarpeiden lisäksi alueen asukkaiden ja toimijoiden aktiivisuus ja osallisuus sekä alueen yhteistyö ja sen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Tampereen maaseutualueelle uusia ja uudenlaisia palveluita, toimintoja ja kohtaamisia, tehostaa tilojen kestävämpää käyttöä, suunnitella ja toteuttaa alueen nuorten kanssa parempia toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia, kehittää uusia yhteistyötapoja alueen sisällä eri toimijoiden kanssa sekä luoda uusi yhteistyö- ja toimintatapa maaseutualueen, alueen hyvinvointikeskuksen ja kaupungin kanssa. Tavoitteiden toteuttamiseksi palkataan osa-aikainen Tampereen maaseutualueen yhteisökoordinaattori, jonka tukena on koko koillisen Tampereen hyvinvointikeskuksen, Koilliskeskuksen, aluekoordinaattori ja hankkeen projektiryhmänä toimiva maaseutualueen lähitorityöryhmä. Toimintaa, kohtaamisia ja palveluita Tampereen maaseutualueelle -hanke toteutuessaan käynnistää kaupunginhallituksen linjaaman lähitori-kyläkeskustoiminnan Tampereen maaseutualueella sekä toteuttaa Tampereen maaseutuohjelman 2016- 2020 loppukauden tavoitteita.

-80 % julkinen tuki 39 288,96 euroa

 

3DStep Oy: 3D-tulostuksen tuotantokapasiteetin kehitys

 

3D-tulostuksen tuotantokapasiteetin kehitys.

- 20 % julkinen tuki 10 088 euroa

 

Raudanmaan Kyläyhdistys ry: Raudanmaan Monipalvelukeskuksen suunnitteluhanke - uusia ratkaisuja, innovaatioita ja kokeilukulttuurin kehittämistä

 

Raudanmaalla Kangasalla halutaan selvittää millaiset mahdollisuudet olisi kehittää alueen palveluita, ja rakentaa tätä varten monipalvelukeskus.

- 80 % julkinen tuki 14 650 euroa

 

6.6.2019

Nurmin Majakka ry: Terve Kylä!

 

Terve kylä! -hankkeessa kehitetään Nurmin alueella sijaitsevan elinkaarikampuksen (vanhusten tehostetunpalvelun yksikkö, päiväkoti, koulu, asuntoja ja n. 80 työpaikkaa) kaikille avointa toimintaa kaiken ikäisten terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi. Hankkeessa mahdollistetaan ja tehdään helpoksi kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia valintoja. Hankkeessa edistetään National Geographicin Blue Zones -tutkimuksia mukaillen onnellisena ja terveenä elämistä maaseutumaisen ympäristön, yhteisöllisen toiminnan, luonossa liikkumisen, liikuntamahdollisuuksien ja terveellisen ravitsemuksen kautta. Kehittämis- ja investointihankkeessa kunnostetaan ja varustetaan alueen yhteiseen käyttöön suunniteltuja liikuntapaikkoja ja tiloja lähialueen asukkaiden ja toimijoiden aloitteiden mukaisesti. Edellä mainitut toimintatahot ovat vuokralla alueella. Alueen omistaa Suomen Adventtikirkko, joka on mukana hankkeen toteuttamisessa sekä taloudellisesti että hallinnollisesti.

- 50 % julkinen tuki 9 390 euroa