Kantri ry

Lomakkeet

Hakulomakkeet ovat ladattavissa Maaseutuviraston sivuilta http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/han ketoimija/Sivut/Lomakkeet.aspx Lomakkeita voi saada myös Kantri ry:n toimistolta. Muista liitteet! Käytä aina uusinta versiota lomakkeesta!

Eri hanketyypeillä on omat lomakkeensa, tarvittaessa kysy neuvoa Kantrin toimistolta.

Toimita täytetyt lomakkeet Kantri ry:n toimistolle. Katso yhteystiedot täältä.

Kantrin kuntarahalomake. Tätä käytetään päätöksen saaneiden hankkeiden tuen kuntien maksamaa osuutta varten, sillä haeta uutta hanketta.