Kantri ry

Kantri ry

Kantri ry:s verksamhetsmiljö utgörs av ett stort och växande landsbygdsområden närä staden. Dels förverkligandet av paradoxen om expanderande bebyggelse och miljö samt människornas ökade välbefinnande. Dels förstärkandet av växelverkan mellan landsbygd och stad.

Kantri ry:s verksamhetsmiljö utgörs av ett (i finländska förhållanden) stort och växande landsbygdsområden nära staden. Av denna anledning kan vårt utvecklingsarbete skildras i två huvuddrag: dels förverkligandet av paradoxen om expanderande bebyggelse och miljö samt människornas ökade välbefinnande och dels förstärkandet av växelverkan mellan landsbygd och stad bl.a. genom utveckling av utbudet på olika slags fritidsaktiviteter.

Den planering av markanvändningen som byborna själva har utför tillsammans med yrkesfolk har utgjort ett bra verktyg när det gäller att styra ny bebyggelse på ett förnuftig sätt med tanke på såväl miljön, de befintliga invånarna och de nya invånarna. Dylika markanvändningsplaner har utförs eller utförs i sammanband med byaplanering i vissa av regionens byar. Kommunen vidareutvecklar en del av dem till delgeneralplaner. En sådan planeringsprocess är mycket bra med tanke på invånarnas deltagandet. Arbetet har fått innehållsmässig styrka i och med att också områdets vattentjänster har planerats jämsides med byggplatserna.

Den infrastruktur som hör samman med boendet kommer också i försättning att ha en betydande roll i vårt arbete. I Kantri ry:s eget framtidsarbete har utvecklandet av vattentjänsterna på glesbygdsområden bedömts vara det ämnesområde vi särskilt satsar på. Likaså har utvecklandet av immateriella nätverk upplevts som viktig. Årligen flyttar många nya människor in till Kantri ry:s verksamhetsområde. Också inom området är flyttningsrörelsen livlig. Då får den nya invånaren ofta en särdeles lös koppling till sitt nya bostadsområde, vilket många gånger leder till olika slags problem.

Då aktivitetsservice skall genomföras på ett stort växande marknadsområde är en liten men väl inriktad åtgärd ofta tillräcklig för att prestera betydande resultatet. En dylik precisionsåtgärd har exempelvis varit att hålla en bana för utfärdsskridskoåkning öppen, åstadkomma små innovationer kring skötseln av banan samt att inom befintliga ramar producera de kringtjänster som skridskoåkaren behöver. Inom Kantri ry:s egen verksamhet, i fråga om såväl fattandet av projektbeslut som aktiveringen, är upptäckandet det av dylika "precisionspunkter" en av de färdigheter som skall utvecklas.

Kantri ry

Kari Kylkilahti, Verksamhetsledare
Hallilantie 24
P.O 42
FIN-33821 TAMMERFORS

kantri  ät-merkki kantriry.fi

www.kantriry.fi
Tel. +358 400 707 1470

Kommuner: Kangasala, Lempäälä, Birkala, Vesilahti, Ylöjärvi, Nokias och Tammerfors landsbygdsområden.