Kantri ry

Kantri ry:n ohjelma ja teemat

Kaikki Kantri ry:n rahoittamat hankkeet toteuttavat tätä kehittämissuunnitelmaa. Koko suunnitelma on ladattavissa täältä.


"Lähellä mutta kaukana"

Ykkösmaaseudun kehittämissuunnitelma v. 2007 - 2013, tiivistelmä

Kantri ry jatkaa tällä suunnitelmalla kehittämistyötä, joka aloitettiin kesällä 1997 POMO -ohjelman avulla ja jota on jatkettu kesästä 2001 alkaen LEADER+ -yhteisöaloitteen kautta.

Kehittämissuunnitelmassa alueemme tulevaisuutta on pyritty miettimään 10 - 20 vuoden päähän. "Lähellä mutta kaukana" kertoo hyvästä ja tavoiteltavasta maaseudusta, jossa yhdistyy hyviä asioita niin maaseudulta kuin myös kaupungista.

Kehittämistyötä tehtäessä mihin ja miksi ovat kysymyksinä tärkeitä. "Mihin" -kysymykseen meidän pitää pyrkiä vastaamaan siten, että tiedämme millaista maaseutua haluamme rakentaa alueellemme. Siksi voikin sanoa, että olemme rakentamassa Suomen oloissa uudenlaista maaseutua. "Miksi" -kysymys on tärkeä yksittäisten hankkeiden rahoitusta mietittäessä. Kaikella työllä pitää olla perusteet. Vuotava katto ei itsessään ole rahoituksen peruste, mutta katto voidaan korjata, jos sen avulla voidaan edistää jotain kyseisessä rakennuksessa harjoitettavaa merkittävää toimintaa.

Kehittämistyötä tehdään teemalla Asukkaan maaseutu. Nopea kasvu on yhtä aikaa sekä suuri mahdollisuus että uhka alueen asukkaiden kannalta. Suunnitelmamme tekoon liittyvissä yleisötilaisuuksissa ja kyselyssä kaksi y -kirjaimella alkavaa sanaa, ympäristö ja yhteisöllisyys, nousi hyvin vahvasti esille. Kehittämistyötä tehdään kolmen painopisteen avulla: